• Lễ hội cộng đồng hàng năm tổ chức vào cuối tuần đầu tiên của tháng 8.
 • Kỷ niệm mỗi năm từ năm 1988.
 • Được tổ chức và điều hành bởi Shakopee Derby Days, Inc. (một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích lập kế hoạch và thực hiện một lễ hội cộng đồng hàng năm nhằm mang lại cho cư dân, doanh nghiệp và du khách cùng nhau kỷ niệm quá khứ, hiện tại và tương lai của Shakopee).

Lễ hội Shakopee Derby Days

 • Phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cộng đồng:
  • Cá nhân & gia đình
  • Nhóm & tổ chức
  • Các doanh nghiệp
  • Được tài trợ chủ yếu bằng tài trợ từ các doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng và đóng góp từ các thành viên cộng đồng.
  • Nhiều cơ hội để tham gia:
  • Tình nguyện
  • Tham dự
  • Sự tài trợ
  • Đóng góp khấu trừ thuế
  • Đề xuất / chủ trì một sự kiện mới
  • Phục vụ trong một ủy ban

Tham gia cùng chúng tôi trong năm nay để trở thành một phần của Shakopee Derby Days !