Hãy kết nối với Shakopee Derby Days để cập nhật và thông tin mới nhất về lễ hội!

Chúng tôi đang trên các phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm Facebook và Twitter . “Giống như” và “theo dõi” chúng tôi để nhận được thông tin mới nhất.
Chúng tôi cũng muốn thông tin cập nhật về lễ hội thông qua cập nhật email định kỳ cho người đăng ký. Điều này sẽ bao gồm thông tin như thông báo đăng ký mở, lịch trình sự kiện, thời hạn đăng ký, sự kiện mới được thông qua, và các sự kiện khác.

Để đăng ký để nhận bản cập nhật qua email, chỉ cần hoàn thành và gửi biểu mẫu dưới đây.

Mọi thông tin chi tiết về lễ hội Shakopee Derby Days vui lòng liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0123456789
  • Gmail: co95hoa@gmail.com

Hoặc theo thông tin chi tiết mẫu sau: